Rotchakra

Chakra betyder: hjul av virvlande energi.
Människan består av olika energier, precis som allt i universum.
I vår kropp finns det hundratals chakran, men vanligtvis pratar vi om
de sju huvudchakran som är placerade längsmed ryggraden och huvudet.
Här ovan ser ni länkar till alla chakran. Trevlig läsning.

Plats i kroppen: Perineum mellan anus och de yttre könsorganen
Sanskritnamn: Muladhara
Funktion: Överlevnad, samt att vara grundad i sin fysiska kropp
Element: Jord
Körtlar: Binjurar
Delar av kroppen: Ben, fötter, skelett, tjocktarm
Vid dålig funktion: Fetma, hemorrojder, förstoppning, ischias
Mantra: Lam
Ljud: O (ou) Ton: Do = C
Lotusblomma: Fyra kronblad
Det första chakrat:
Element: jord
Färg: Rött
Kroppsliga aspekter: Den fysiska grunden; bortförsel av restprodukter; ändtarm, ben, fötter, testosteron, och östrogen
Insikt: Överlevnad, fortplantning
Psykologiska aspekter: Att ge föda, skydd, trygghet, förmåga att sörja för sig själv
Frön: Äggstockar, testiklar
Kärna: Kundalini, överflöd

Det första chakrat sitter vid ryggradens slut mellan analöppningen och könsorganen. Det utgör ingången till det feminina och sträcker ut ljustrådar ner i benen och in i biosfären. Som en pålrot sträcker sig ner i Moders Jord fuktiga och rikhaltiga jord och förser det första chakrat oss med oundgängliga näringsämnen. Det jordar oss och utgör den grund på vilken vårt ljusenergisystem vilar. När vi förlorar förbindelsen med jorden börjar vi hämta vår livs näring från ytan. Då blir vi som ett träd vars ytliga och vittförgrenade rotsystem inte kan hålla oss uppe i en storm. Vi förlorar vår stabilitet, vår grund och vår trygghet. Detta chakra är förknippad med binjurarna. Binjurarna är närvarande på två övre polerna hos njurarna. Denna körtel är associerad med de funktioner som överlevnad och jordiska livet. Hormonet adrenalin är ansvarigt för flygningen eller kampen. Blockeringen i livskraften energi i detta chakra eller förlust av harmoni i sitt flöde genom detta chakra producerar ilska, skam, skuld, rädsla och kan leda till missbruk eller våld. Reikin hjälper till att balansera hormonerna, kontrollerar ilska, minska psykisk stress, minskar rädsla och förhindra att personen från att söka missbruk.