Pannchakra

Chakra betyder: hjul av virvlande energi.
Människan består av olika energier, precis som allt i universum.
I vår kropp finns det hundratals chakran, men vanligtvis pratar vi om
de sju huvudchakran som är placerade längsmed ryggraden och huvudet.
Här ovan ser ni länkar till alla chakran. Trevlig läsning.

Pannchakra (Det tredje ögat)
Det sjätte chakrat:
Plats i kroppen: I pannan, alldeles ovanför näsroten
Sanskritnamn: Ajna
Element: Ej tillämpbart
Funktion: Direkt varseblivning
Delar av kroppen: Ögon, båda hjärnhalvorna
Körtlar: Hypofys
Vid dålig funktion: Huvudvärk, mardrömmar, synfel
Ljud: AngTon: La = A
Element: Rent ljus
Färg: Indigo
Kroppsliga aspekter: Hjärnan, ögonen, nervsystemet
Instinkt: Sanning
Psykologiska aspekter: Förnuft och logik, intelligens, empati, depression, stressrelaterade sjukdomar, förnekelse
Körtel: Hypofysen
Frön: Upplysning, självförverkligande
Negativa uttryck: Självbedrägeri, neuroser, otillräcklighet, anfall
Det sjätte chakrat, eller tredje ögat, finns i mitten av pannan. I de hinduiska traditionerna sägs det vara Shivas tredje öga, som skänker kunskap om fulländad sanning och icke dualitet.

Detta chakra är en närstående till funktionerna i hypofysen. Om detta chakran inte tar emot tillräckligt livsenergi de psykologiska symptom som girighet, avfallshantering och arrogans ses i en person. Healingen kan styra alla dessa symptom. Healing kan förbättra logiskt tänkande som påverkas i detta tillstånd. Obalans i detta chakra kan manifesteras problem som grå starr, glaukom och blindhet, dövhet eller hörselnedsättningar och rinnande ögon eller rinnande näsa. Dessa tillstånd kan behandlas med medicinska åtgärder och läkningsprocessen kommer att påskyndas av den helande energin i Reiki Healing.

 Enligt inka indianer, får vi kunskap om att vi är oskiljaktiga från Gud. Vi uttrycker det gudomliga inom oss och vi ser det gudomliga hos andra. Vi upplever ett djupt lugn och frid när vi är tillsammans med någon som har uppnått denna insikt. I andra chakra möts manligt och kvinnligt i sina respektive kroppar, men här, i det sjätte chakrat, förenas manligt och kvinnligt inne i en. Man inser att man är en evig varelse som bebor en tillfällig kropp.
En människa med ett uppväckt sjätte chakra inser att det sanna självet måste upphöra att identifiera sig uteslutande med kroppsliga och mentala upplevelser. Vi transcenderar både kropp och sinne samtidigt som vi öppnar vårt medvetande för båda. När vi börjar studera sinnet kan vi träda in i tillstånd som ligger bortom vår egen person.
Tvivlet försvinner när man lämnar sinnet bakom sig, och lust och längtan upphör att vara drivkrafter. Man träder in i kunskapssfären som bara kan upplevas, inte beskrivas. Det beror inte på att dessa sfärer ligger utanför språkets domän, utan snarare på att upplevelsen är allt i sig själv.
I det sjätte chakrat upplever vi vårt eget uppvaknande. Ett uppvaknat tredje öga gör att schamanen kan veta vem han är. Det ger honom kunskap om det förflutna och om framtiden samt tillåter honom att se alternativa öden. Allt den som har uppväckt tredje öga önskar blir verklighet.