Kronchakra

Chakra betyder: hjul av virvlande energi.
Människan består av olika energier, precis som allt i universum.
I vår kropp finns det hundratals chakran, men vanligtvis pratar vi om
de sju huvudchakran som är placerade längsmed ryggraden och huvudet.
Här ovan ser ni länkar till alla chakran. Trevlig läsning.

Det sjunde chakrat:
Plats i kroppen: Hjässan
Sanskritnamn: Sahasrara
Element: Ej tillämpbart
Funktion: Förening
Delar av kroppen: Hjärnbarken, hjärnan, hela kroppen
Körtlar: Tallkottkörteln
Vid dålig funktion: Likgiltighet
Ljud: OhmTon: Ti = H
Mantra: Hum (uttalas aum)
Lotusblomma: 1000 vita kronblad
Element: Ren energi
Färg: Violett
Kroppsliga aspekter: Hud, hjärna, hormonbalanser
Insikt: Universell etik
Psykologiska aspekter: Osjälviskhet, integritet, visdom
Körtel: Tallkottkörteln
Frön: Transcedens, upplysning
Negativa uttryck: Psykoser, regression, cynism

Kronchakrat längst uppe på hjässan är vår port till himlen, på samma sätt som det första chakrat är vår port till jorden.

Detta chakra är förknippad med funktionerna i tallkottkörteln. Healingen kommer att minska förvirring, fobier och skydda från irrationalitet och hysteri. Känselbortfall är förknippad med Kron chakrats blockering eller tallkottkörteln dysfunktion. Den sensoriska delen av nervsystemet kan förbättras genom healing kan hjälpa dig att tillgodogöra sig energin som det största problemet med kronchakrats blockering är bristen på att assimilera energin. Ljustrådar från detta chakra sträcker sig upp till stjärnorna och till vårt öde. Jorden skyddar oss och när oss med sin livskraft, och himlen driver oss upp mot det vi ska bli. Frön gror bara när de är i den bördiga, mörka och fuktiga jorden, men det är solens ljus som får dem att växa. Efter att ha grott vänder sig alla växter mot solens ljus för att få liv. På samma sätt gror vårt andliga liv i det första chakrat i och med vår förbindelse med jorden, och senare strömmar himlens ljus in genom kronan för att nära hela chakrasystemet.