Hjärtchakra

Chakra betyder: hjul av virvlande energi.
Människan består av olika energier, precis som allt i universum.
I vår kropp finns det hundratals chakran, men vanligtvis pratar vi om
de sju huvudchakran som är placerade längsmed ryggraden och huvudet.
Här ovan ser ni länkar till alla chakran. Trevlig läsning.

Det fjärde chakrat:
Plats i kroppen: Utgår från en plats mellan fjärde och femte bröstkotan
Sanskritnamn: Anahata
Element: Luft
Funktion: Kärlek
Delar av kroppen: Lungor, hjärta, armar, händer
Körtlar: Tymuskörteln
Vid dålig funktion: Astma, högt eller lågt blodtryck, hjärtsjukdomar, lungsjukdomar
Ljud: YangTon: Fa = F
Mantra: Yam
Lotusblomma: 12 kronblad
Element: Luft
Färg: Grönt. Rosa eller båda.
Kroppsliga aspekter: Cirkulationssystemet, lungor, bröstkorg hjärta, astma, immunbrister
Insikt: Kärlek
Psykologiska aspekter: Kärlek, hopp, att överlämna sig åt andra, medkänsla, närhert
Körtel: Thymus
Frön: Osjälvisk kärlek, förlåtelse
Negativa uttryck: Uppblåst ego, förakt, själviskhet, sorg, ensamhet, rädsla att bli övergiven och förräderi.

Detta chakra är förknippad med bröstet. Denna körtel behandlar immunsystemet. Detta chakrat är också ansvarig för villkorslös kärlek och äktenskap. När blockeringar avlägsnas eller harmoni i flödet av livskraften i hjärtchakrat återcirkulations hjärt- och andningsproblem börjar försvinna. Reiki hjälper till att förbättra cirkulationen reglerar blodtryck, återandningsmönster och reglerar kolesterolhalten i blodet, alltså att bli av symptom i samband med bröstets dysfunktion. Fysisk sjukdom har också psykologiska effekter. Reiki kan minska depression och ångest som man kan få på grund av sjukdom.

Det är ett chakra från vilket vi bildar familj och upptäcker kärleken med våra själsfränder och våra barn. Genom hjärtchakrat upptäcker vi och delar kärleken. Detta är det mest missförstådda chakrat i kroppen, eftersom dess kärlek varken är den ömhet vi utbyter sinsemellan eller den romantiska kärleken när vi blir huvudstupa förälskade. Hjärtchakrat blomstrar av skapelsens kärlek, samma kärlek som blomman känner för regnet… Detta slags kärlek är varken objektinriktat eller beroende av någon annan för att kunna existera. Den är inte sentimental, den är opersonlig.
– Ett balanserat hjärtchakra gör att vi kan överlämna oss till närheten i kärleken. Det integrerar det maskulina och feminina principerna inom oss. Mjukt och hårt, mottaglighet och kreativitet upphör att vara motsatser, eftersom dessa principer förenas i harmoni. Hjärtchakrat låter oss att återvinna en oskuld som gör oss lekfulla och fyllda av inspiration. Vi vet vilka vi är och accepterar oss själva, vilket skänker oss glädje och frid.