Halschakra

Chakra betyder: hjul av virvlande energi.
Människan består av olika energier, precis som allt i universum.
I vår kropp finns det hundratals chakran, men vanligtvis pratar vi om
de sju huvudchakran som är placerade längsmed ryggraden och huvudet.
Här ovan ser ni länkar till alla chakran. Trevlig läsning.

Det femte chakrat:
Plats i kroppen: Strax ovanför halsgropen
Sanskritnamn: Vishuddi
Element: Eter
Funktion: Kreativitet och kommunikation in och ut.
Delar av kroppen: Hals, nacke, skuldror, tänder
Körtlar: Sköldkörtel och bisköldkörtel
Vid dålig funktion: Halsont, svullna körtlar, förkylningar, sköldkörtelproblem
Ljud: HangTon: So = G
Mantra: Ham
Lotusblomma: 16 kronblad
Element: Ljus
Färg: Blått
Kroppsliga aspekter: Hals, mun, nacke, matstrupe
Insikt: Paranormala uttryck
Psykologiska aspekter: Manifesterande av drömmar, kreativitet, kommunikation, tillit och tro
Körtlar: Sköldkörtel, bisköldkörtel
Frön: Personlig makt, tillit, vilja
Negativa uttryck: Bedrägligt beteende, beroende, psykoser, sömnstörningar, lögner, rädsla för att säga vad man tycker, skvaller, giftighet.

Det femte chakrat sitter i halsgropen och påverkar sköldkörteln, vilken reglerar kroppens temperatur. Halschakra balanserar funktionerna hos sköldkörteln. Detta chakra är ansvarig för god kommunikation, både hur ni uttrycker er och tar emot i ett samtal. Självständighet och kreativitet. Beteende problem förknippade med obalans i halsen i chakrat är rädsla, känslor av osäkerhet, förtvivlan och självförebråelser. Detta kan minskas genom att flödet av universell helande energi av Reiki.  Halsfluss, muskelvärk, huvudvärk, tandproblem, laryngit, esofagit och faryngit är de viktigaste fysiska problem som är förknippade med det. Detta kan behandlas med medicinsk sätt på sjukhus av läkare och läkningsprocessen kan påskyndas genom Reiki healing.

Genom att styra ämnesomsättningens hastighet, påverkas kroppsvikten och påfyllning av vitaminer. Magiska krafter blir tillgängliga när man har väckt detta strålande chakra. Till dessa krafter hör förmågan att vara på två platser samtidigt, att bli osynlig, att se in i det förgångna och att skönja hur ödet verkar.