Läs mer om Reikins historia här.

Här beskriver jag min egna Healingmetod.

När jag ger healing, både fysisk och på distans använder jag mig i grunden av RikiHealing som jag tagit utbildning i både steg 1 och 2.
Efter hand har jag utvecklat min healing, jag har börjat ta hjälp av änglarna lik Änglahealing.

Änglahealing är en mycket ljus och harmonisk behandlingsform.
Liksom intuitiv healing är änglahealing lika kraftfull och hjälper till att frigöra gamla blockeringar i ditt energisystem.

Under healingen får jag budskap, vägledning, ingivelser och goda råd från änglarna som hjälp för hur du kan leva ditt liv i harmoni, glädje och hitta välbefinnande i det dagliga livet och för din egen personliga utveckling.
Änglar är budbärare och länken mellan oss människor och den universella livskraften.
Änglar hjälper oss att se vår egen förmåga, vad som är bäst för dig och hur du ska förverkliga dina drömmar och använda dina medfödda talanger.
Du är din egen mästare och bär alla svaren inom dig.
Änglarnas kärleksfulla energi fyller oss med trygghet och kärlek när vi ber om det.

Därför har jag givit min healing eget namn: Angel Energy Healing som är Engelska och betyder Änglaenergi healing.

En Healingbehandling ger dig bland annat:
• Ökad medvetenhet, kreativitet och självkännedom
• Emotionellt lugn • Balansering och förstärkning av energiflödet
• Smärtlindring • Hjälp att frisläppa känslor
• Utrensning av gifter och slaggprodukter